Строително - монтажни работи

../img/ins_thumbnails/smr.jpg
Застраховка е предназначена за инвеститори, предприемачи, изпълнители и подизпълнители на строител.

Покритие

Застрахователното покритие включва пълна загуба или частична щета на всички материални активи на строителната площадка в резултат на внезапно и непредвидимо проявление на следните рискове:
  • Аварии в процеса на строителството, причинени от грешки и липса на умения в работния състав, небрежност, неумишлени пропуски в технологията или изпълнението на отделните строителни работи;
  • Пожар, експлозия, мълния, сблъсък или падане на пилотирано летателно тяло, негови части или товар, както и вредите от действието на вода, пяна или препарати при гасене на пожар;
  • Буря (ураган), проливен дъжд, наводнение;
  • Увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг и лед и/или измръзване, падане на лавини, повишаване на морското равнище (морски вълни);
  • Земетресение, свличане или срутване на земни пластове и скална маса, потъване на земните пластове;
  • Кражба чрез взлом, само за материали и съоръжения, числящи се към обекта и намиращи се в заключени помещения;
  • В застрахователното покритие могат да бъдат включени и целесъобразно извършените разходи (необходими разноски) за разчистване на обекта след настъпване на покрито застрахователно събитие, но не повече от договорената за тях застрахователна сума;но - монтажна дейност.