Домашно имущество

../img/ins_thumbnails/homeins.jpg
Застраховката е предназначена за застраховане на движими и недвижими имущества, собственост на физически лица.

Покритие

Застраховката покрива загуби, причинени от:
  • пожар, включително последиците от гасенето на пожара.
  • експлозия на съд под налягане.
  • природни бедствия като буря, ураган, градушка, наводнение, падащи дървета и клони.
  • авария на ВиК.
  • злоумишлени действия на трети лица (вандализъм).
  • удар от ППС или от летящо тяло с екипаж, падащи негови съставни части или товар.
  • кражба чрез взлом.
  • земетресение.