Пожар и природни бедствия

../img/ins_thumbnails/house_fire.jpg
Тази застраховка е предназначена за малки фирми и граждани (със застрахователна сума до 300 000 лева).

Покритие

Застрахователното покритие осигурява защита срещу следните рискове:
 • пожар, включително и последиците от гасенето му, експлозия, удар от мълния, удар от самолет или друг летателен апарат или предмети, падащи от тях.
 • природни бедствия като буря, ураган, градушка, наводнение, падащи дървета и клони.
 • свличане или срутване на земни пластове.
 • тежест от естествено натрупване на сняг или лед.
 • измокряне в резултат от авария на ВиК.
 • злоумишлени действия на трети лица (вандализъм).
 • счупване на трайно монтирани стъкла.
 • удар от пътно превозно средство или животно.
 • разходи, направени за разчистване на останки, разглобяване или разрушаване, ограждане или укрепване, хонорари на архитекти и/или експерти.
 • кражба чрез взлом.
 • земетресение.

Валидност на застрахователото покритие

Застрахователното покритие е валидно само за посочения в полицата адрес.

Сключване на застраховката

Застраховката може да бъде сключена и в полза на банка – кредитор.