Обща гражданска отговорност

../img/ins_thumbnails/wet.jpg
Обща гражданска отговорност покрива отговорността на юридически или физически лица за причинените на трети лица имуществени или неимуществени вреди при осъществяване на стопанската си дейност.