ОТП Застрахователен Брокер е създаден през 2007 г. и е вписан в публичния регистър по чл. 30, ал. 1, т. 9 от Закона за Комисията за Финансов Надзор. Притежева Удостоверение № 46-ЗБ/19.04.2007 издадено от Комисията за Финансов Надзор, съгласно чл. 160, ал. 1 от Кодекса за застраховането.

Дружеството е 100% собственост на ДСК Лизинг АД, което е част от групата ДСК.

ОТП Застрахователен брокер извършва цялостно застрахователно посредничество на своите клиенти.

В работата си ние поддържаме дългогодишни взаимоотношения с водещите застрахователни дружества в България.

Нашите предимства:

  • Предлагаме всички застрахователни продукти на лицензирани застрахователни компании;
  • Професионални консултации и коректно обслужване;
  • Договаряме преференциални условия за сключване на застрахователни договори и изготвяме индивидуални оферти;
  • Оказваме съдействие при настъпване на застрахователно събитие;
  • Информираме нашите клиенти за предстоящи падежи по застраховки;
  • Следим за изтичането на застрахователните договори и осигуряваме своевременното им подновяване.

Екипът ни от професионалисти е на разположение за всякакви въпроси съвразни с Вашите застраховки.