Застраховка Автокаско

../img/ins_thumbnails/kasko.jpg
Застраховката покрива причинена пълна загуба или частична щета на МПС и/или допълнително оборудване към тях, вследствие на настъпили застрахователни събития от покритите рискове съгласно клаузата, отразена в застрахователния договор. Застраховката важи за страната и/или чужбина.

Застрахователната сума се определя на базата на представени документи и предварителен оглед на автомобила. За новозакупени МПС (до една година от датата на производство) действителната стойност е фактурната цена от производителя или официалния вносител. За останалите МПС, за които няма документ за закупуване (фактура), действителната стойност се определя по методика на Застрахователя на база каталог „SUPER SCHWACKE“.

Застрахователната премия се определя от Застрахователя съгласно действащата тарифна ставка. Плащането на дължимата застрахователна премия може да стане разсрочено.