Авиационни застраховки

../img/ins_thumbnails/airplane.jpg

Застраховка "Гражданска отговорност свързана с притежаването и използването на летателни апарати"

Гражданска отговорност към трети страни (различна от пътници) – загуби по отношение злополука телесно нараняване и повреда на собственост, причинена от летателния апарат или от всяко лице или обект, паднал от него.
Гражданска отговорност към пътници – телесно нараняване при злополука на пътници при качване на борда или при слизане от летателния апарат и загуба или повреда на багажа и личните вещи на пътници, произтичаща извън злополука с летателния апарат.

Застраховка "Каско на летателни апарати"

Предмет на тази застраховка са самолети, вертолети и други летателни апарати, които се застраховат срещу пълна загуба или частични щети. Покриват се всички рискове, които могат да възникнат по време на излитане, полет, кацане и рулиране на летателния апарат.